தொழில்நுட்பம்

Facebook-ன் ஒரு பிழை 6.8 மில்லியன் மக்களின் புகைப்படங்களை அணுக அனுமதித்துள்ளது.

Facebook Thumbs down
கருத்துகள் (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MTStrives

Copyright 2020 MTstrives. All RIGHTS RESERVED.

தமிழ்
English தமிழ்