மேற்கோள்

பயம் நிறைந்த விஷயங்களைச் செய்யும்போது

முந்தைய கட்டுரை
Facebook bug allowed apps to access 6.8million people's photos
கருத்துகள் (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MTStrives

Copyright 2019 MTStrives. All RIGHTS RESERVED.

தமிழ்
English தமிழ்